Lärlingar har klasskompisar

Även om du tillbringar mycket av din tid ute på arbetsplatsen tillsammans med din handledare så kommer du fortfarande att gå i skolan. Du går i en klass med andra lärlingselever från olika program, och tillsammans läser ni gymnasiegemensamma ämnen som t ex engelska, matematik, svenska, samhällskunskap och idrott. Dessa ämnen läser ni på er skola (Almåsgymnasiet eller Viskastrandsgymnasiet). Här läser du också en del teori som rör ditt yrkesval. Sammanhållningen i lärlingsklasserna brukar vara mycket bra. Eftersom alla är lärlingar finns det ofta nya erfarenheter att dela med sig av när man ses i skolan.

Ute på arbetsplatsen

Som lärling tillbringar du mycket tid på arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under hela gymnasietiden är de flesta ute på två till sex olika arbetsplatser. Men det finns lärlingar som är på en och samma arbetsplats under alla tre åren. Det beror på vilken utbildning du valt, vad du har för intressen och vad handledaren och arbetsplatsen har för förutsättningar och önskemål. Lärlingsutbildningen har stora möjligheter att anpassas för att passa både dig och arbetsplatsen.

Mer skola i början, sedan mer jobb för varje år

När du börjar gymnasiet går du i skolan en tid för att lära dig grunderna i ditt yrke och för att lära känna dina klasskompisar och lärare. Efter det får du åka ut till din första arbetsplats. Sedan kan dina veckor se ut ungefär så här:

  • Årskurs 1 – skola 3 dagar + arbetsplats 2 dagar.
  • Årskurs 2 – skola 2 dagar + arbetsplats 3 dagar.
  • Årskurs 3 – skola 1 dag + arbetsplats 4 dagar.

(Observera att det ser olika ut på olika
utbildningar)

Skolan ordnar arbetsplats men ge gärna förslag

Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet har avtal med många arbetsgivare och ordnar lämpliga arbetsplatser till dig. Men du kanske har en speciell arbetsplats i tankarna? Ett ställe du drömt om eller kanske känner du någon som gärna tar emot dig som lärling? Du får gärna lämna önskemål så undersöker skolan om man kan ordna ett avtal. Arbetsplatsen behöver inte ligga i Borås, bor du till exempel på en annan ort så passar det kanske utmärkt med en arbetsplats närmare hemmet.

Handledare och lärare

När du är ute på din arbetsplats är du med din handledare hela dagen. Det är handledaren som lär dig det du behöver och leder ditt arbete. Din handledare och dina lärare i skolan har nära kontakt med varandra för att se till att du får all kunskap du behöver för att uppfylla utbildningens mål. Några gånger per termin träffas ni också alla samtidigt och diskuterar framtiden och inriktningen (i ett så kallat trepartssamtal).

Din loggbok håller alla uppdaterade

Alla lärlingar fyller i en loggbok, i en app eller på annat sätt, där de redovisar vad de har gjort, hur det har gått och vad de har fått lära sig på sin arbetsplats. Man kan också ta bilder med sin mobiltelefon för att visa saker man gjort.

Loggboken är ett viktigt verktyg när din lärare och handledare ska planera kommande arbeten och bedöma de olika kurserna som utförs på din arbetsplats, samt vid betygssättning.

Grundläggande högskolebehörighet

Precis som andra yrkesutbildningar på gymnasiet har du som lärling möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet. Lärlingsutbildningen består av samma ämnen och kurser som på en skolförlagd yrkesutbildning och leder till samma yrkesexamen. Oavsett om du väljer att gå på Almåsgymnasiet eller Viskastrandsgymnasiet så har du möjlighet att läsa in kurser så att du kan studera vidare på högskola om du skulle önska. För att få grundläggande högskolebehörighet behöver du läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6.

Hela arbetsdagar och eget ansvar

Du deltar i verksamheten precis som alla andra medarbetare i företaget. Det betyder att du följer arbetsplatsens arbetstider och därmed kanske får börja tidigare/sluta senare eller ha längre dagar än vad du är van vid. Att vara ute på en arbetsplats kräver att du blir mer vuxen och tar större ansvar även för saker som sömn och mat.

Digitalt verktyg

Alla lärlingselever får ett digitalt verktyg att använda under skoltiden. Uppgifter och inlämningar görs via den lärplattform som skolan arbetar med.

Extra studiebidrag för lärlingar

Alla som går lärlingsutbildning kan ansöka om lärlingsersättning hos CSN. Det är ett extra bidrag på 1 000 kr i månaden som kompensation för måltider och resor till och från din arbetsplats. Förutsättningen att du har ett utbildningskontrakt.

Utbildningskontrakt

Det upprättas ett skriftligt utbildningskontrakt/avtal mellan skola, arbetsplats och elev där parterna förbinder sig att uppfylla vissa regler och överenskommelser.