Filmklipp

Kristoffer Claesson, Finstyckare

Lärling 2009–2012, Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Jesus E C Conejo, Bilmekaniker

Lärling 2009–2012, Fordons- och transportprogrammet.

Lena Sanneklint, Lärare/Koordinator

Lärlingsutbildningen, Almåsgymnasiet.

Mattias Åhman, Restaurangchef

Handledare, Restaurang- & livsmedelsprogrammet.