Albin Arbsved
-blivande rörläggare

Lärling 2015–2018, VVS- och fastighetsprogrammet

Hur var det att komma till din arbetsplats?

– Jag kände fl era stycken eftersom jag gjorde PRAO där i nian. Samtidigt så var det något helt nytt. Jag fi ck göra så mycket mer saker och lärde mig snabbt. Under det här året har jag lärt mig massor och det är riktigt kul. Vi håller på med allt möjligt. Kommer alltid till nya ställen. Vi lagar läckor, drar rör, gör ett badrum. Det är nya saker hela tiden.

Hur har en vanlig vecka sett ut under ditt första år?

– Vi har gått tre dagar i skolan och sedan har vi varit två dagar ute på våra praktikplatser. I skolan har vi läst svenska, engelska, matte och idrott. Vi har läst karaktärsämnen också, teori inom VVS. Så har vi fått prova på lite andra saker, som att svetsa. Nästa år blir det tvärtom, då kommer vi gå i skolan två dagar och vara tre dagar på praktiken. I trean tror jag att det blir fyra dagar ute på arbetet.

Hur är det med sammanhållningen i klassen, ni ses ju inte varje dag?

– Det är riktigt bra sammanhållning i klassen. Faktiskt bättre stämning än i högstadiet. När man får vara ute och jobba flera dagar varje vecka så är det lite lättare att sätta sig i skolbänken. Men det är klart, arbetsdagarna på praktikplatsen är ju mycket längre än dagarna i skolan. Men de känns ändå kortare. Det är riktigt bra att man får jobba så mycket praktiskt som lärling.