Junith Brostedt
-projektledare på Kabona

Handledare, El- och energiprogrammet.

Vad var det som fick ert företag att ta emot en lärling?

– Vi lyfte blicken och utvärderade vilka rekryteringsbehov vi kommer att ha framöver och om vi kunde identifiera områden där vi trodde att det skulle kunna bli svårare att hitta rätt kompetens. I det sammanhanget beslöt vi oss för att prova att ta in en lärling och se hur det fungerade. Vi har varit igång med det ett år nu och det verkar lovande.

Hur mycket kan ni som företag påverka elevens utbildning?

– Vi tycker att vi fått bra respons på våra önskemål och tankar från skolan och tillsammans med eleven har vi identifierat möjligheter som intresserar oss alla. Vi har gått igenom kurserna, tagit bort vissa saker och lagt till andra element. Vi har helt enkelt individanpassat utbildningen utifrån läroplanen. Det är en fördel med lärlingsutbildningen att den går att anpassa både efter person och syfte.

Vad är trepartssamtal och vad innebär det?

– Det är de tillfällena då vi träffas alla tre: handledaren, läraren och lärlingen. Tillsammans går vi igenom hur vi ligger till, hur det har gått och vad vi ska fokusera på närmaste tiden. Det är både diskussion och utvärdering, en sorts checkpoint som vi har inbokat 2–3 gånger per termin. Men sedan har vi enkelt kontakt per mail eller telefon om det dyker upp något däremellan.