Stefan Löwenmark
-blivande golvläggare

Lärling 2014–2017, Bygg- och anläggningsprogrammet

Visste du redan i nian att du ville bli golvläggare?

– Nej inte alls. Det var när jag gick första året på Bygg- och anläggning som vi fi ck testa olika saker och jag fastnade för det. Jag hade aldrig provat det förut. Det är faktiskt för att jag valde golvläggning som jag nu går som lärling. Första året gick jag vanlig skolförlagd utbildning men eftersom jag var ensam om att välja den här inriktningen så ordnade skolan att jag fick bli lärling.

Hur upplever du skillnaden nu när du går som lärling?

– Jag tyckte att första året var bra. Men lärling nu i tvåan har varit helt perfekt. Det är kul att vara ute på ett riktigt företag. Mycket bättre än att öva på arbetsuppgifterna i skolan. Du har en handledare som lär känna dig riktigt bra. Man lär sig mer och man lär sig fortare. Arbetet är också olika från dag till dag. Vi åker till olika ställen och jag får göra de allra fl esta momenten, från förarbete till alla typer av golvarbeten.

Vad är det som gör loggboken så viktig för dig och din lärare?

– Det är ett sätt för min lärare att hela tiden se vad jag gör ute på arbetsplatsen. Det är också intressant för mig själv att se vad jag lärt mig och fått gjort den senaste tiden. Det är ett bra sätt att kunna summera upp arbetsveckan. Jag tycker inte att det tar så lång tid, det är ganska enkelt att skriva ihop. Jag brukar ta ganska mycket bilder också, det är smidigt och blir överskådligt.