Så här ansöker du

1. Välj gymnasieprogram

Det är endast de yrkesinriktade programmen som kan erbjuda lärlingsplatser. Se vilket program som passar dina intressen och framtidsplaner bäst.

2. Välj inriktning/yrke

Du väljer inriktning redan vid gymnasievalet. För vissa program väljer du dock inte inriktning förrän i slutet av årskurs 1.

3. Ange att du vill gå utbildningen som lärling

Förutom att välja gymnasieprogram och inriktning ska du också välja att du vill läsa utbildningen som lärling.

4. Vänta på besked om antagning

I slutet av juni får du ditt antagningsbesked. Då får du reda på vad du har antagits till. Observera att du inte automatiskt blir antagen till det skolförlagda programmet när du söker en lärlingsplats. Lärlingsutbildning och skolförlagt program är två olika val.

Om du vill kan du därför ange det skolförlagda programmet som ditt andrahandsval. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du är osäker.

5. Besked om arbetsplats efter skolstart

När du antagits till programmet är det skolan som ordnar en lärlingsplats åt dig. Besked om arbetsplats får du efter skolstarten.